Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 180; 81-571 Gdynia

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Chwaszczyńska 180; 81-571 Gdynia

Kontakt:

telefon: 58 766-99-00

tel. komórkowy:

fax: 58 766-99-01

email: info@jsh.com.pl

strona internetowa: www.hamilton.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 079AB 079

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Szkło i ceramika
 • Wyroby inne
 • Papier, tektura
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Żywność
 • Tekstylia i skóra
 • Zabawki
 • Drewno
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Kosmetyki
 • Nawozy
 • Farby i lakiery
 • Ropa naftowa
 • Inne przetwory naftowe
 • Materiały opakowaniowe
 • Wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne
 • Pasze dla zwierząt
 • Obiekty obszaru produkcji żywności