Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 180; 81-571 Gdynia

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Chwaszczyńska 180; 81-571 Gdynia

Kontakt:

Telefon: 58 766-99-00 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 58 766-99-01

Email: info@hamilton.com.pl

www: www.hamilton.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 079AB 079

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • Wyposażenie elektroniczne - w tym oprogramowanie
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne - w tym metale i kompozyty
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Paliwa i materiały smarne
 • Szkło i ceramika
 • Wyroby inne
 • Papier, tektura, materiały opakowaniowe
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność
 • Tekstylia i skóra, tkaniny, przędza, odzież oraz wyroby finalne
 • Zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny
 • Drewno