Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa

Dane laboratorium:

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych

ul. Toszecka 99; 44-100 Gliwice

Kontakt:

Telefon: 32 270-18-98 wew.: brak

32 270-18-17 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 270-18-17

Email: lab_gliwice@icimb.pl

www: www.icimb.pl/gliwice

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 097AB 097

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Azbest - w tym usuwanie azbestu
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne - w tym metale i kompozyty
 • Szkło i ceramika