Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

ul. Hauke Bosaka 3A; 25-214 Kielce

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Hauke Bosaka 3A; 25-214 Kielce

Kontakt:

telefon: 41 365-10-00

tel. komórkowy:

fax:

email: laboratorium@pgkielce.pl

strona internetowa: www.pgkielce.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1010AB 1010

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy