Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. H. Pobożnego 5; 70-900 Szczecin

Dane laboratorium:

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. H. Pobożnego 5; 70-900 Szczecin

Kontakt:

Telefon: 91 441-82-53 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 91 434-02-75

Email: szurgocinska@polcargo.pl

www: www.polcargo.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 103AB 103

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Paliwa i materiały smarne
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność