Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu

ul. Ślężna 158; 50-984 Wrocław

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoryjny

ul. Ślężna 158; 50-984 Wrocław

Kontakt:

telefon: 26 166-06-19

26 166-07-70

tel. komórkowy:

fax:

email: ka.prudlak@ron.mil.pl

strona internetowa: womp-wroclaw.wp.mil.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1042AB 1042

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)