Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

EKO-KOMPLEKS J.Fidrysiak,J.Budzińska S.J.

ul. Guzewska 14; 95-030 Rzgów

Dane laboratorium:

Laboratorium

ul. Guzewska 14; 95-030 Rzgów

Kontakt:

Telefon: 42 227-88-78 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 42 227-87-86

Email: laboratorium@ekokompleks.com.pl

www: www.ekokompleks.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1044AB 1044

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady