Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

EKO-KOMPLEKS J.Fidrysiak,J.Budzińska S.J.

ul. Guzewska 14; 95-030 Rzgów

Dane laboratorium:

Laboratorium

ul. Guzewska 14; 95-030 Rzgów

Kontakt:

Telefon: 42 227-88-78 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 42 227-87-86

Email: laboratorium@ekokompleks.com.pl

www: www.ekokompleks.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1044AB 1044

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność