Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262A; 25-116 Kielce

Dane laboratorium:

Dział Analiz Środowiskowych

ul. Ściegiennego 262A; 25-116 Kielce

Kontakt:

telefon: 41 348-06-96

tel. komórkowy:

fax: 41 348-96-00

email: analizy@hydrogeotechnika.pl

strona internetowa: www.hydrogeotechnika.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1059AB 1059

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Maszyny i urządzenia
 • Woda
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)