Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy "CON-LEX" Sp. z o.o.

ul. Mokra 2; 26-600 Radom

Dane laboratorium:

Centralne Laboratorium Badawcze CON-LEX

ul. Mokra 2; 26-600 Radom

Kontakt:

Telefon: 48 385-11-15 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 48 385-11-15

Email: laboratorium@conlex.pl

www: www.conlex.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1070AB 1070

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki