Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

ECO LOGISTYKA Sp. z o.o.

ul. Harcerska 15; 45-118 Opole

Dane laboratorium:

Laboratorium Ochrony Środowiska

ul. Harcerska 15; 45-118 Opole

Kontakt:

telefon: 77 541-01-43

77 541-01-46

tel. komórkowy:

fax: 77 541-01-43

email:

strona internetowa: www.ecosa.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1089AB 1089

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Paliwa
 • Maszyny i urządzenia
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy