Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 1; 82-500 Kwidzyn

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji Zanieczyszczeń

ul. Lotnicza 1; 82-500 Kwidzyn

Kontakt:

Telefon: 55 279-86-63 wew.: brak

55 -- wew.: brak

Komórka: --

Fax: 55 279-83-49

Email: brak

www: brak

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1091AB 1091

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Paliwa i materiały smarne