Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Rogowiec, ul. Św. Barbary 3; 97-400 Bełchatów

Dane laboratorium:

Dział Laboratoriów

Rogowiec ul. Św. Barbary 3; 97-400 Bełchatów

Kontakt:

telefon: 44 737-19-51

tel. komórkowy:

fax: 44 737-19-50

email: piotr.torz@gkpge.pl

strona internetowa: www.kwbbelchatow.pgegiek.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1096AB 1096

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Paliwa
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Materiały smarne