Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Laboratorium SMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Malownicza 16; 32-091 Michałowice

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Nuszkiewicza 11/I; 31-423 Kraków

Kontakt:

telefon: 12 412-17-75

tel. komórkowy: 505-143-225

fax:

email: biuro@smc-bhp.pl

strona internetowa: www.smc-bhp.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1100AB 1100

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Maszyny i urządzenia
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)