Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Cementownia Warta S.A.

Trębaczew, ul. Przemysłowa 17; 98-355 Działoszyn

Dane laboratorium:

Zakładowe Laboratorium

Trębaczew, ul. Przemysłowa 17; 98-355 Działoszyn

Kontakt:

telefon: 43 840-34-01

43 840-35-13

tel. komórkowy:

fax: 43 840-31-31

email: info@wartasa.com.pl

strona internetowa: www.wartasa.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1119AB 1119

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Gazy