Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Zakłady Górniczo-Hutnicze "BOLESŁAW" S.A.

ul. Kolejowa 37; 32-332 Bukowno

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoriów Badawczych

ul. Kolejowa 37; 32-332 Bukowno

Kontakt:

telefon: 32 295-56-58

tel. komórkowy:

fax:

email: jbasara@mail.zghboleslaw.pl

strona internetowa: www.zghboleslaw.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1140AB 1140

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Paliwa
 • Woda
 • Ścieki
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Nawozy