Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa

Dane laboratorium:

Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 843-74-21 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 843-17-89

Email: info_warszawa@icimb.pl

www: www.icimb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 115AB 115

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Szkło i ceramika
 • Wyroby inne