Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie

ul. Sienkiewicza 10; 14-200 Iława

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych

ul. Sienkiewicza 10; 14-200 Iława

Kontakt:

Telefon: 89 649-04-38 wew.: brak

89 649-04-37 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 89 649-04-21

Email: psse.ilawa.laboratorium@sanepid.olsztyn.pl

www: brak

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1152AB 1152

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność