Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Panek Sp. z o.o.

ul. Wawrzyńca Gałaja 26; 16-400 Suwałki

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiska Pracy Panek

ul. Wawrzyńca Gałaja 26; 16-400 Suwałki

Kontakt::

Telefon: 87 565-80-43 wew.: brak

87 567-77-19 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 87 565-80-44

Email: lab@panekbhp.pl

www: www.panekbhp.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1153AB 1153

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)