Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim

Dane laboratorium:

Laboratorium Środowiskowe

ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim

Kontakt:

Telefon: 33 847-38-17 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 33 847-42-32

Email: brak

www: brak

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1168AB 1168

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki