Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie

ul. Sławinkowska 5; 20-810 Lublin

Dane laboratorium:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie

ul. Sławinkowska 5; 20-810 Lublin

Kontakt:

Telefon: 81 742-63-01 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 81 742-63-34

Email: lublin@schr.gov.pl

www: www.schr.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1186AB 1186

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
  • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki