Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jagiellońska 8; 32-500 Chrzanów

Dane laboratorium:

Laboratorium

ul. Powstańców Styczniowych 15; 32-500 Chrzanów

Kontakt:

Telefon: 32 627-61-31 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 627-61-31

Email: brak

www: www.wodociagi.chrzanowskie.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1191AB 1191

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność