Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej-Kraków

ul. Iwona Odrowąża 7; 30-901 Kraków

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoryjny

ul. Iwona Odrowąża 7; 30-901 Kraków

Kontakt:

telefon: 26 113-41-68

tel. komórkowy:

fax: 26 113-42-92

email:

strona internetowa:

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1197AB 1197

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)