Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Centrum Kształtowania Środowiska SANTE Sp. z o.o.

ul. Hugo Kołłątaja 1; 81-332 Gdynia

Dane laboratorium:

Centrum Kształtowania Środowiska SANTE Sp. z o.o.

ul. Hugo Kołłątaja 1; 81-332 Gdynia

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 502-264-231

fax:

email: tomasz.prabucki@cks-sante.com

strona internetowa: www.cks-sante.com

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1208AB 1208

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)