Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Dane laboratorium:

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

Kontakt::

Telefon: 65 529-83-39 wew.: brak

65 529-83-57 wew.: brak

Komórka: brak

Fax:

Email: j.lawer@mpwik-leszno.pl

www: www.mpwik-leszno.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1214AB 1214

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)