Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych

ul. Konwaliowa 7; 03-194 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 747-06-12

tel. komórkowy:

fax: 22 747-06-12

email: spsp@clor.waw.pl

strona internetowa: www.clor.waw.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1215AB 1215

Dziedziny badań:

 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Drewno
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Pasze dla zwierząt