Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

LUKSLAB Punkt Obsługi BHP S.C. Agnieszka Zarzeka, Izabela Strachecka, Joanna Korzeniowska

Plac Zamkowy 6A/7; 20-121 Lublin

Dane laboratorium:

Laboratorium

Plac Zamkowy 6A/7; 20-121 Lublin

Kontakt:

telefon: 81 532-66-32

tel. komórkowy:

fax: 81 463-44-67

email: lukslabbhp@gmail.com

strona internetowa: www.lukslab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1225AB 1225

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)