Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Zakłady Metalowe DEZAMET Spółka Akcyjna

ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba

Kontakt:

telefon: 15 845-10-27

15 845-12-67

tel. komórkowy:

fax: 15 846-26-19

email: labchem@dezamet.com.pl

strona internetowa: www.dezamet.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1245AB 1245

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)