Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Zakład Naukowo Badawczy ECO-HERA Tomasz Krynicki

ul. Kurczaba 12/8; 30-868 Kraków

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań i Pomiarów

ul. Balicka 93a; 30-149 Kraków

Kontakt::

Telefon: 12 346-15-86 wew.:

Komórka:

Fax: 12 346-15-83

Email: laboratorium@ecohera.pl

www: www.ecohera.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1286AB 1286

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Maszyny i urządzenia
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Gazy