Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Firma Pomiarowo-Usługowa PEkoL Ireneusz Szołtysek

ul. Stara 139; 42-580 Wojkowice

Dane laboratorium:

Firma Pomiarowo-Usługowa PEkoL Ireneusz Szołtysek

ul. Stara 139; 42-580 Wojkowice

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 694-415-424

fax:

email: pekol@pekol.pl

strona internetowa: www.pekol.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1287AB 1287

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Woda
 • Ścieki
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)