Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Centrum Badań Środowiska "SORBCHEM" Sp. z o.o.

ul. Kokotek 6; 41-700 Ruda Śląska

Dane laboratorium:

Centrum Badań Środowiska "SORBCHEM" Sp. z o.o. Laboratorium

ul. Kokotek 6; 41-700 Ruda Śląska

Kontakt::

Telefon: 32 231-06-34 wew.:

Komórka:

Fax: 32 231-06-34

Email: sorbchem@sorbchem.pl

www: www.sorbchem.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1302AB 1302

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Maszyny i urządzenia
 • Woda
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy
 • Automatyczne systemy monitoringu (AMS)