Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. E.Radzikowskiego 152; 31-342 Kraków

Dane laboratorium:

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

ul. E.Radzikowskiego 152; 31-342 Kraków

Kontakt:

Telefon: 12 662-84-57 wew.: brak

12 662-80-81 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 12 662-81-58

Email: ladis@ifj.edu.pl

www: ladis.ifj.edu.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1317AB 1317

Dziedziny badań:

  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)

Obiekty:

  • Wyposażenie medyczne
  • Wyroby inne