Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

EUROFINS POLSKA Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90a; 82-200 Malbork

Dane laboratorium:

EUROFINS POLSKA Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90a; 82-200 Malbork

Kontakt:

Telefon: 55 272-04-73 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 55 272-04-75

Email: info@eurofins.pl

www: www.eurofins.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1334AB 1334

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność