Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 853-97-57 wew.:

Komórka:

Fax:

Email: bs@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

www: www.imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1344AB 1344

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Wyroby, materiały, obiekty budowlane