Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice

Dane laboratorium:

Zakład Monitoringu Środowiska

Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice

Kontakt:

telefon: 32 259-22-73

tel. komórkowy:

fax: 32 259-22-73

email: sc@gig.eu

strona internetowa: www.gig.eu

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 145AB 145

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Paliwa
 • Szkło i ceramika
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady