Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Barg M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Handlowa 15; 81-061 Gdynia

Dane laboratorium:

Barg M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Handlowa 15; 81-061 Gdynia

Kontakt:

Telefon: 58 667-19-99 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 58 667-19-99

Email: mateusz.iwandowski@barg.pl

www: www.barg.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1470AB 1470

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Wyroby, materiały, obiekty budowlane