Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

BARG Zachód Sp. z o.o.

ul. Dziadoszańska 10; 61-248 Poznań

Dane laboratorium:

BARG Zachód Sp. z o.o.

ul. Dziadoszańska 10; 61-248 Poznań

Kontakt:

Telefon: 61 875-33-28 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 61 875-57-60

Email: brak

www: www.barg.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1527AB 1527

Dziedziny badań:

  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Wyroby, materiały, obiekty budowlane