Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

ARQUES Sp. z o.o.

ul. Mostowa 9; 64-800 Chodzież

Dane laboratorium:

ARQUES Sp. z o.o.

ul. Mostowa 9; 64-800 Chodzież

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 660-489-769

fax:

email: a.rogacka@arques.pl

strona internetowa: www.arques.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1539AB 1539

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady