Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Oleska 64; 45-222 Opole

Dane laboratorium:

Dział Laboratorium

ul. Oleska 64; 45-222 Opole

Kontakt:

Telefon: 77 443-56-82 wew.: brak

Komórka: brak

Fax:

Email: m.stojak@wikopole.com.pl

www: www.wikopole.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1589AB 1589

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność