Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o.

ul. Poznańska 5; 62-081 Przeźmierowo

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Poznańska 5; 62-081 Przeźmierowo

Kontakt::

Telefon: 61 661-78-18 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 61 661-78-11

Email: sekretariat@energotherm.pl

www: www.energotherm.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1624AB 1624

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Maszyny i urządzenia
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy
 • Automatyczne systemy monitoringu (AMS)