Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice

Dane laboratorium:

Jednostka Oceny Zgodności

ul. Podleska 72; 43-190 Mikołów

Kontakt:

telefon: 32 259-23-51

tel. komórkowy:

fax: 32 259-22-09

email: d.stefaniak@gig.eu

strona internetowa: www.gigcert.com

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1710AB 1710

Dziedziny badań:

 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Środki ochrony osobistej
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Tekstylia i skóra
 • Materiały wybuchowe i amunicja