Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Warmia-Lab, Kosmalski,Kaczorowski Spółka Jawna

ul. Dąbrowszczaków 18/7; 10-540 Olsztyn

Dane laboratorium:

Warmia-Lab, Kosmalski,Kaczorowski Spółka Jawna

ul. Dąbrowszczaków 18/7; 10-540 Olsztyn

Kontakt:

telefon: --

--

tel. komórkowy: 533-095-195

fax: --

email: biuro@warmia-lab.pl

strona internetowa: www.warmia-lab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1798AB 1798

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
  • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)