Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA

ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka

Kontakt:

telefon: 22 769-32-26

tel. komórkowy:

fax: 22 769-33-73

email: pstepien@cnbop.pl

strona internetowa: www.cnbop.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 207AB 207

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Maszyny i urządzenia
 • Zakłady produkcyjne
 • Wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne