Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.

ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice

Dane laboratorium:

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.

ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice

Kontakt::

Telefon: 32 259-70-36 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 259-70-30

Email: sekretariat@obiks.pl

www: www.obiks.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 213AB 213

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Gazy
 • Nawozy