Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice

Dane laboratorium:

Laboratorium

ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice

Kontakt:

Telefon: 32 259-96-16 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 259-70-30

Email: sekretariat@obiks.pl

www: www.obiks.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 213AB 213

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Paliwa i materiały smarne
 • Szkło i ceramika
 • Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie - w tym instalacje jądrowe
 • Wyroby inne
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność