Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Saur Neptun Gdańsk S.A.

ul. Wałowa 46; 80-858 Gdańsk

Dane laboratorium:

Wydział Laboratorium

ul. Wałowa 46; 80-858 Gdańsk

Kontakt::

Telefon: 58 325-27-31 wew.: brak

58 325-28-57 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 58 325-28-54

Email: laboratorium@sng.com.pl

www: www.sng.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 216AB 216

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Osady, odpady