Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie

ul. Kołobrzeska 11; 10-444 Olsztyn

Dane laboratorium:

Dział Laboratoryjny

ul. Kołobrzeska 11; 10-444 Olsztyn

Kontakt::

Telefon: 89 533-20-92 wew.:

Komórka:

Fax: 89 533-20-92

Email: olsztyn@schr.gov.pl

www: www.olsztyn.schr.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 277AB 277

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Woda
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Nawozy
 • Pasze dla zwierząt