Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój

Dane laboratorium:

Centrum Badań

ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój

Kontakt:

telefon: 32 756-52-96

tel. komórkowy:

fax: 32 756-52-96

email: info@clpb.pl

strona internetowa: www.clpb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 300AB 300

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy
 • Urządzenia ochrony powietrza
 • Automatyczne systemy monitoringu (AMS)