Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3; 01-248 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium SGS Polska

ul. Cieszyńska 52 A; 43-200 Pszczyna

Kontakt:

Telefon: 32 449-25-00 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 447-20-72

Email: sgs.poland@sgs.com

www: www.sgs.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 313AB 313

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Papier, tektura
 • Żywność