Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

SGS Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146A; 02-305 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium SGS Polska

ul. Cieszyńska 52 A; 43-200 Pszczyna

Kontakt:

telefon: 32 449-25-00

tel. komórkowy:

fax: 32 447-20-72

email: sgs.poland@sgs.com

strona internetowa: www.sgs.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 313AB 313

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy
 • Zakłady produkcyjne
 • Kosmetyki
 • Nawozy
 • Środki wspomagające uprawę roślin
 • Materiały smarne
 • Ropa naftowa
 • Materiały opakowaniowe
 • Pasze dla zwierząt
 • Obiekty obszaru produkcji żywności