Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8; 91-348 Łódź

Dane laboratorium:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera w Łodzi

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8; 91-348 Łódź

Kontakt:

telefon: 42 631-48-03

tel. komórkowy:

fax:

email: impx@imp.lodz.pl

strona internetowa: www.imp.lodz.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 327AB 327

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Meble
 • Wyroby inne
 • Woda
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Kosmetyki