Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Politechnika Warszawska

Pl. Politechniki 1; 00-661 Warszawa

Dane laboratorium:

Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Noakowskiego 3; 00-664 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 234-79-34

22 234-73-31

tel. komórkowy:

fax: 22 825-93-91

email: malina@ch.pw.edu.pl

strona internetowa: www.ulbs.pw.edu.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 368AB 368

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)