Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

ul. Raciborska 39; 40-074 Katowice

Dane laboratorium:

Dział Laboratoryjny

ul. Raciborska 39; 40-074 Katowice

Kontakt:

Telefon: 32 351-23-33 wew.: brak

32 351-23-34 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 351-23-18

Email: dl-kier@wsse.katowice.pl

www: www.wsse.katowice.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 377AB 377

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Szkło i ceramika
 • Wyposażenie medyczne
 • Papier, tektura, materiały opakowaniowe
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność
 • Drewno