Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Laboratorium Usługowo-Badawcze "Biochemik" Sp. z o.o.

Strefowa 15; 64-920 Piła

Dane laboratorium:

Laboratorium Usługowo-Badawcze "Biochemik" Sp. z o.o.

ul. Strefowa 15; 64-920 Piła

Kontakt:

telefon: 67 281-41-17

tel. komórkowy:

fax: 67 281-41-17

email: zdwulit@biochemik.pl

strona internetowa: www.biochemik.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 400AB 400

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Paliwa
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy
 • Pasze dla zwierząt
 • Obiekty obszaru produkcji żywności